Среда, 26.02.2020, 05:55
Приветствую Вас Гость | RSS

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 ім. Г.Л. Дівіної Миколаївської міської ради Миколаївської обласної ради 

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Говоримо українською

 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ

 

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Нова редакція "Українського правопису"

Протягом 5-8 листопада в школі проведено заходи з відзначення Дня української писемності та мови. Учні взяли участь у різноманітніх та цікавих заходах: учнівській конференції "Українські мовознавці", вікторині  «Говори правильно, шануй українську мову», квесті «Збережемо наш скарб – рідну мову!», семінарі-практикумі для учнів 11 класу «Нова редакція Українського правопису як відображення сучасного стану мови», взяли участь у всеукраїнському диктанті національної єдності, Міжнародному крнкурсі з української мови імені Петра Яцика, учні 7-А класу виступили з ілюстрованою лекцією щодо вшанування пам'яті Нестора Літописця тощо.

 

               

 

 

 

 

 

 

http://авраменко.укр/ САЙТ Олександра Авраменка (Український педагог, теле- та радіоведучий. Автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури. Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (1996) та Міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди (2008).

http://mon.gov.ua/ САЙТ Міністерства освіти і науки України

http://www.oblosvita.mk.ua/ САЙТ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

http://www.moippo.mk.ua/ САЙТ Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

!

 

 

 

 

http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ Словники України он-лайн

http://www.slovnyk.net/ Словник.net - найповніший та найактуальніший універсальний тлумачний словник української мови в мережі. Він містить понад 220 000 словникових статей та понад 20 000 фразеологізмів.

http://ycilka.net/slovnyk_fraz.php Фразеологічний словник

http://ycilka.net/slovnyk_syn.php Словник синонімів

http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml Словник іншомовних слів

http://www.rozum.org.ua/ Словники.

Цікаві факти про українську мову

Серед науковців є думка, що мова, якою розмовляє людина, визначає спосіб її мислення, впливає на поведінку!

 Цікаві факти про українську мову – Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за кількістю носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов’янського походження після російської мови.
– Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера “п”. Також на цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді ж як найрідше вживаною літерою українського алфавіту є “ф”. В українській мові слова, які починаються з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов.
– Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів “дихлордифенілтрихлорметилметан”. – Найбільша кількість синонімів. Згідно з «Коротким словником синонімів української мови», у якому розроблено 4 279 синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово «бити» — 45.
– Цікавим фактом про українську мову є те, що вона входить до трійки найкрасивіших мов в світі. На мовних конкурсах в Італії на Франції її визнавали другою за мелодійністю мовою світу, перша італійська. Інші джерела говорять про бронзу української мови на цьому конкурсі, друге місце за французькою, а 4 місце займає перська мова.
– Найчастіше серед іменників вживається слово «рука», серед дієслів — «бути», прикметників — «великий», займенників — «він».
– Найбільшу кількість значень має абревіатура ПК. Це персональний комп’ютер, палац культури, паровий кран, передній край, перфокарта, Петербурзький комітет, Петроградський, комітет, підбирач-копнувач, пістолет-кулемет, Пітерський комітет, предметний каталог, Повітряний кодекс, пожежний кран, польовий караул, постійний комітет, променевий кінескоп, проміжний конденсатор, прохідницький комбайн, прядильно-крутильна (машина), парсек та інші.
– Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір “Заповіт” Т.Г.Шевченка: 147 мовами народів світу.

Джерело: http://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-ukrayinsku-movu/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

 

 

Родовий чи знахiдний вiдмiнок додатка?

Як буде правильно сказати: писати (читати) листа чи лист, пришити ґудзик чи ґудзика? Такi питання часто виникають перед тими, хто негаразд вiдчуває дух української мови. Як на те, трапляються iнколи випадки, коли той самий iменник, виконуючи в реченнях синтаксичну функцiю додатка, в одному реченнi стоїть у родовому вiдмiнку, а в другому — в знахiдному, наприклад: «Послухали доброї поради високошановного народолюбця» (Б. Грiнченко) i «Вiн дасть пораду, як i що, — знайшов вихiд Антiн» (С. Чорнобривець). То вiд чого залежить той чи той вiдмiнок додатка? Чи є якесь правило щодо цього?
У роздiлi «Дiєслова» ми побачимо далi, що є дiєслова, якi керують

iменниками тiльки в якомусь певному вiдмiнку, а тим часом обмежимося лиш зауваженням, що, на вiдмiну вiд росiйської мови, в українськiй мовi iменник додаток часто стоїть у родовому, а не в знахiдному вiдмiнку: «Бабуся пильнує малої» (Марко Вовчок); «Де шукати благостинi» (П. Кулiш); «Гляди, дядьку, порядку» (М. Номис); «Заспiвай менi, доню, тiєї Вкраїни» (Г. Косинка).
Отож, у першiй фразi лiпше сказати: писати (читати) листа; та й у другiй теж ближче буде до народнорозмовної української традицiї: пришити ґудзика, купити хлiба тощо.

                                                                                          Б. Антоненко-Давидович “Як ми говоримо”

Подвійний наголос

Олександр Пономарів зауважує, що «у словниках є низка слів, котрі мають подвійний наголос».

 Нижче в лівому стовпчику подано слова з наголосом, якому слід віддавати перевагу.

Переважно  Рідше
алфавіт  алфавіт
алфавітний  алфавітний
весняний весняний
висіти висіти
договір договір
жало жало
завжди завжди
милити милити
простий простий
ясний ясний

 

Про складні випадки наголошування слів

Найчастіше порушують наголос у словах новийвипадоксерединаненавистьтекстовийфаховий. Слово випадок у літературній мові завжди мало і має тільки один наголос — на першому складі. Воно належить до цілої низки подібних щодо творення слів з наголосом на префіксі ви-:  вибалок, виняток, виросток, виселок, висновок тощо. Отже, наголос випадок неприродний для української мови. Слово ненависть, а також усі похідні від нього (ненависнийненавидітиненавиджу й ін.) у літературній мові мають наголос на складі на-. Текстовий і фаховий наголошують за зразком прикметників, що походять від односкладових іменників лісовийльодовийсніговийцеховий (від ліслідснігцех тощо).

Іменникищо в множині змінюють наголос, у сполученні з числівниками два (дві), три, чотири зберігають наголос однини: озеро — озера, але два (три, чотири) озера; дерево — дерева, але два (три, чотири) дереважінка — жінки, але дві (три, чотири) жінки;  острів — острови, але два (три, чотири) острови.

Наголос на 1-му складі

дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка

Наголос на 2-му складі

фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи, абИяк,

анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг (подій),

пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, 

дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, тріскОтнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія

На 3-му і  складі

розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінAрія

Подвійний наголос

пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр,  бАйдУже,  кОрИсний, мАбУть, пЕрвІсний, тАкОж ТОЩО.

Два наголоси у словах

рАботоргІвля, привАтнорабовлАсницький

В українській мові слова “слідуючий” немає!

Ненормативними є вислови “на слідуючий день”, “слідуюче питання”, “слідуюча зупинка” і т. д. Дієприкметник “слідуючий”, що входить до них, неможливий навіть теоретично, бо в українській мові немає дієслів, од яких можна було б його утворити! Якщо йдеться про предмети або конкретні явища, здебільшого вживають прикметник наступний: наступний урок, наступного дня (тижня), наступна зупинка. Коли ж мовиться про абстрактні явища, що відбувалися чи відбуватимуться після якогось часу, події, частіше вдаються до прикметників дальший, подальший: дальше життя, подальша доля, подальша робота. Втім, уникайте й бездумного калькування: замість “сталося наступне” ліпше сказати “сталося ось що”. Перед переліком або поясненням доречне слово “такий”. Не “наступні факти”, а “такі факти”, не “з наступних спеціальностей”, а “з таких спеціальностей”, “заявляти не наступне”, а таке (за Б.Рогозою).

Українською, по-українськи, по-українському? Як правильно?

Ось що про це пише мовознавець Борис Рогоза: “Говорити українською. І не тільки говорити, а й писати, перекладати. Саме така форма (коли дієслово сполучається з безприйменниковим орудним відмінком іменника мова) нині найуживаніша, властива усім стилям.
А прислівники на зразок по-українському, по-німецькому, по-румунському типові для публіцистики та усного мовлення.
Нарешті, третій синонімічний засіб — прислівники на -cьки,-цьки — ознака розмовного стилю: по-українськи, по-французьки, по-китайськи.
Тенденція ж поєднувати дієслово з іменником та прийменником на (говорити на українській мові, перекладати на англійську мову) послаблюється, втрачає свою перевагу і, можливо, зникне зовсім.”
Отже, не варто вважати “неукраїнськими” вислови “по-українському” “по-українськи” (У Шевченка: “Та, будь ласка, напиши до мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому). Це не калька з російської, поляки, наприклад, теж говорять “по-польску”.
Проблема полягала в тім, що через наближеність цього “говорити по-українськи” до російського відповідника він став виштовхувати два інші, що збіднювало мову. Цілком слушно поєднання “українською мовою” повернули в обіг і стали частіше вживати, проте це не означає, що “по-українськи” може бути лише борщ. Якщо хтось скаже “Я що, по-китайськи говорю? ” – це буде не русизм, а вияв розмовного стилю.
До того ж, вислів “по-українськи” може мати значення “в українському стилі”, “на український манір”, як, наприклад, “по-київськи”, “по-сибірськи”, “по-людськи”, “по-братерськи”. Влучний каламбур на цю тему – “Говорити українською, але не по-українськи”.
А от вислів “розмовляти на українській мові” схоже, пора викреслювати з ужитку: добрим тоном буде перекладати “українською мовою”, читати “книжки українською” та дивитися “фільми українською”.

Неправильно Правильно
Іншими словами Інакше кажучи
Підніміть руку Піднесіть руку
Виключення із правил Виняток із правил
Скажу пару слів Скажу кілька слів
Кардинально відмінні заходи Суттєво відмінні заходи
Розповсюдження думки Поширення думки
Постала дилема Постала проблема
Вільна вакансія Вільне робоче місце
В кінці кінців Врешті-решт
На заключення На завершення
Виключення із списку Вилучення зі списку
У різних областях науки У різних галузях науки
Категорично не можу Ніяк не можу
Під кінець дня Наприкінці дня
Кардіограма серця Кардіограма
Я рахував за потрібне Я вважав за потрібне
Хиба зору Вада зору
Ранимий Вразливий
Тим не менш Проте
Не дивлячись на несприятливі умови Незважаючи на несприятливі умови
Кілька років назад Кілька років тому
Замислуватий Химерний
На зборах постановили На зборах  ухвалили
Співпадати Збігатися
Не знайшли за адресом Не знайшли за адресою
За вимогою установи На вимогу установи
Слідуючий Наступний
Ні в якому  разі Нізащо в світі
По крайній мірі Принаймні
Розмовляти на українській мові Розмовляти українською
Піти за хлібом Піти по хліб
Інакомислячий Інакодумець
На протязі години Упродовж (протягом) години
Точно відомо Достеменно відомо
У глибокій давнині У сиву давнину
Бувший Колишній
Спішать Поспішають
Справились із завданням Впоралися із завданням
Взаємозв’язані Взаємопов’язані
Відсутній по хворобі Відсутній через хворобу
За голосом впізнав По голосу впізнав
По вимозі вчителя На вимогу вчителя
За зізнанням мого сусіда Як зізнався сусід
Говорити відкрито Говорити відверто
В останній час Останнім часом
Висказуватися вголос Висловлюватися вголос
Відкрийте вікно Відчиніть вікно
У порядку винятку Як виняток
Дальше буде Далі буде
Порушення існуючих законів Порушення чинних законів
Другим разом Іншим разом
Заказати музику Замовити музику
Він являється учасником битви Він є учасником битви
На слідуючий день Наступного дня
У значній мірі Значною мірою
Співставляти результати Зіставляти результати
Перевести на українську Перекласти українською
В цьому році  Цього року
Взявся за роботу Взявся до роботи
Заходи по відзначенню Заходи щодо відзначення
Вибачаюсь Вибачте
Багаточисленні Численні  
Більша половина працівників Більша частина працівників
Відношення до справи Ставлення до справи
Відслідкувати Відстежити
Відстоювати права Обстоювати права
Вклад у розробку Внесок у розробку
Відповідати по бажанню Відповідати за бажанням
Але при умові Але за умови
Добитися мети Досягти мети
Вони затягували роботу Вони зволікали з роботою
Впроваджувати в життя Втілювати в життя
В останній час Останнім часом
Мається на увазі Ідеться про
Піднімаються проблеми   Порушуються проблеми  
Отримали освіту   Здобули освіту  
Приймати участь   Брати участь  
Поставили задачу   Поставили завдання  
Понести матеріальні втрати    Зазнати матеріальних збитків  
Гарна тюль Гарний тюль
Оточуюче середовище Навколишнє середовище
Душевна біль Душевний біль
Прийшли до висновку Дійшли висновку
Завідуючий відділом  Завідувач відділом

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Февраль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020